Systém hry

Turnaj 4-členných drustiev (každé družstvo má svoju súpisku).

 

Hralo by sa v dohodnutých termínoch, približne 1x za poldruha mesiaca. V takto stanovený deň by sa na jednom mieste stretli 4 družstvá, ktoré by medzi sebou odohrali všetky možné vzájomné zápasy (spolu 6 zápasov) s tempom 2x1 hodina. Hodnotenie zápasu štandardné - víťazstvo 3 body, remíza 1 bod.

 

Ideálny počet družstiev by bol 16:

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x 1A 1A 1A 2A 3A 4A 5A 2A 5A 3A 4A 2A 4A 5A 3A
2 1A x 1A 1A 3B 2B 5B 4B 5B 2B 4B 3B 4B 2B 3B 5B
3 1A 1A x 1A 4C 5C 2C 3C 3C 4C 2C 5C 5C 3C 2C 4C
4 1A 1A 1A x 5D 4D 3D 2D 4D 3D 5D 2D 3D 5D 4D 2D
5 2A 3B 4C 5D x 1B 1B 1B 2A 4C 5D 3B 2A 5D 3B 4C
6 3A 2B 5C 4D 1B x 1B 1B 4D 2B 3A 5C 5C 2B 4D 3A
7 4A 5B 2C 3D 1B 1B x 1B 5B 3D 2C 4A 3D 4A 2C 5B
8 5A 4B 3C 2D 1B 1B 1B x 3C 5A 4B 2D 4B 3C 5A 2D
9 2A 5B 3C 4D 2A 4D 5B 3C x 1C 1C 1C 2A 3C 4D 5B
10 5A 2B 4C 3D 4C 2B 3D 5A 1C x 1C 1C 3D 2B 5A 4C
11 3A 4B 2C 5D 5D 3A 2C 4B 1C 1C x 1C 4B 5D 2C 3A
12 4A 3B 5C 2D 3B 5C 4A 2D 1C 1C 1C x 5C 4A 3B 2D
13 2A 4B 5C 3D 2A 5C 3D 4B 2A 3D 4B 5C x 1D 1D 1D
14 4A 2B 3C 5D 5D 2B 4A 3C 3C 2B 5D 4A 1D x 1D 1D
15 5A 3B 2C 4D 3B 4D 2C 5A 4D 5A 2C 3B 1D 1D x 1D
16 3A 5B 4C 2D 4C 3A 5B 2D 5B 4C 3A 2D 1D 1D 1D

x

 

pre koho je tabuľka nezrozumiteľná:

 

1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo
1 5 9 13 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 6 10 14 5 6 7 8 6 5 8 7 7 8 5 6
3 7 11 15 9 10 11 12 11 12 9 10 12 11 10 9
4 8 12 16 13 14 15 16 16 15 14 13 14 13 16 15
                               
5.kolo                        
1 2 3 4                        
8 7 6 5                        
10 9 12 11                        
15 16 13 14                        

 

vždy v stĺpci uvené družstvá by sa stretli u jedného hostiteľa (napr. v 1. kole by sa na jenom mieste stretli družstvá so štartovými číslami 1-2-3-4)

 

Termíny (navrhované):

 

mesiac deň kolo
september 15 kolo 1
október 20 kolo 2
november 24 kolo 3
december    
január 12 kolo 4
február 16 kolo 5
marec 23 kolo 6
apríl 20 kolo 7
máj 11 kolo 8
jún 15 kolo 9
júl 13 kolo 10
august    

 

Záverečné kolo by sa hrali všetky zápasy u jedného usporiadateľa.