PROPOZÍCIE

    Liga priateľov Bonifáca je určená pre šachistov na úrovni úplný začiatočník - hráč, ktorý zvláda základné kompetencie z učebnice Šach 1 – pohyb kameňov, mat vežou či dámou /v jeho hre nie je ešte samozrejmosťou krytie kameňov, robenie rošády, aktivita figúr pred pešiakmi a pod./. Vekovo je liga určená deťom do 10 rokov, ktorý majú záujem o šach, chcú pocítiť úspech na turnaji. Cieľom ligy je sledovať progres hráčov, motivovať deti hrou s neznámymi kamarátmi, hra s výkonnostne podobnými hráčmi. Systém chce podporiť kolektívneho ducha detí  a zároveň dáva priestor na kvalitné umiestnenie aj tým slabším s veľkou ctižiadostivosťou /aj posledný – po základnej časti -môže byť víťaz/.

 

SYSTÉM:

  • Priebeh súťaže pozostáva z 2 častí – základná časť /5 turnajov/ a finále
  • Základná časť bude odohraná ako 5 turnajov jednotlivcov /detí do 10 rokov, najstarší - ročník 2003/, bez šachového ELA alebo so základným ELOm základných škôl, CVČ, oddielov, resp. iných združení. Tempo hry bude 2x15 minút, 6 kôl na turnaj. Výsledky jednotlivých turnajov budú vytvárať priebežné poradie jednotlivých hráčov.
  • Finále bude vedené ako turnaj 4-členných družstiev. Zúčastnený oddiel, škola či iný zapojený objekt bude družstvá vytvárať na základe umiestnenia hráčov po základnej časti – to znamená, že na najlepší najlepšia štvorica vytvorí A družstvo daného objektu (CVČ, školy), B družstvo by bola ďalšia štvorica podľa poradia po základnej časti...
  • Systém hodnotenia turnaja v základnej časti:

 
Počet účastníkov turnaja

7 bodov

5 bodov

4 bodov

3 bodov

2 bodov

1 bodov

do 10

1.

2.

3.-4.

5.-6.

7.-8.

9.-10.

 11-15

1.

2.-3.

4.-5.

6.-7.

8.-9.

10.-...

 16-20

1.

2.-4.

5.-7.

8.-10.

11.-13.

14.-...

 21-25

1.

2.-5.

6.-9.

10.-13.

14.-17.

18.-...

 26-30

1.

2.-6.

7.-11.

12.-16.

17.-21.

22.-...

 31-35

1.

2.-7.

8.-13.

14.-19.

20.-25.

26.-...

 36-40

1.

2.-8.

9.-15.

16.-22.

23.-29.

30.-...

 41-45

1.

2.-9.

10.-17.

18.-25.

26.-33.

34.-...

 46-50

1.

2.-10.

11.-19.

20.-28

29.-37.

38.-...

 51-55

1.

2.-11.

12.-21.

22.-31.

32.-41.

42.-...

 56-60

1.

2.-12.

13.-23.

24.-34.

35.-45.

46.-...

 61-65

1.

2.-13.

14.-25.

26.-37.

38.-49.

50.-...

 

Systém finálového turnaja:

pavúk na konečných základe výsledkov po základnej časti /pri počte družstiev menšom ako 16 sa do počtu 16 dopĺňajú družstvá buy/

1

16

8

9

5

12

4

13

3

14

6

11

7

10

2

15

                               

 1/16

 8/9

 5/12

 4/13

 3/14

 6/11

 7/10

 2/15

                               

 1/16-8/9

 5/12-4/13

 3/14-6/11

 7/10-2/15

                               

Finalista 1:

Finalista 2:

                               

O 3.miesto 1:

O 3.miesto 2:

                               

O 5.miesto 1:

O 5.miesto 2:

                               

O 7.miesto 1:

O 7.miesto 2:

 

  • právo účasti vo finále majú družstvá, ktoré sa zúčastnili aspoň 3 turnajov základnej časti. Svoju účasť vo finále družstvo potvrdí najneskôr o týždeň po ukončení posledného turnaja základnej časti.

TERMÍNY:

  • Termíny základnej časti: .......................
  • termín finále – ............. /Ružomberok/
  • o miestach konaniach jednotlivých turnajov sa vedúci dohodnú počas prvého turnaja - už sa dohodlo :-)

 

Bližšie informácie a prihlášky družstiev:

ligabonifaca.webnode.sk

bohuslavmurin@gmail.com , murin@inmail.sk , 0907/390 407 - Marek Zelnický

bonifac_JI2.doc (1,6 MB)