POZOR ZMENA!

17.10.2013 13:49

Turnaj plánovaný na 19.10.2013 sa v tento termín neuskutoční! Dovôdom je kolízia termínov s Talent LM.